شريط الأحداث
أختر اللغة
الرئيسية | أخبار الكنيسة | الكنيسة في لبنان (صفحة 1494)

الكنيسة في لبنان

Example FAQ Item 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. ...

أكمل القراءة »

Example FAQ Item 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. ...

أكمل القراءة »

UCIP- Lebanon : Arab regimes have to let the media go

Antelias, May 5th, 2004 In memory of the martyrs of the Lebanese press and on the occasion of the World Day of the freedom of the press, the UCIP-Lebanon calls for a deep acknowledgement of the importance of the media in the field of the liberation and the development of the people, reminding that there is no freedom without the ...

أكمل القراءة »

UCIPLIBAN: Les régimes arabes doivent donner la liberté aux médias

Antélias, 5 Mai 2004 En mémoire des martyrs de la presse libanaise et à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l’UCIPLIBAN invite à une prise de conscience approfondie de l’importance des médias dans le domaine de la libération et du développement des peuples, rappelant qu’il n’existe pas de liberté sans liberté de la presse et ...

أكمل القراءة »

Le conseil national pour les médias et la convention entre journalistes libanais et syriens

Antélias, 27 Janvier 2004 1 – La position du conseil national pour les médias sur le programme télévisé « bass mat watan » (programme critique libanais) rappelle les positions précédentes du conseil sur d’autres masses médias, et ses recommandations de les fermer ou de les interdire. Cette approche menaçante pourra se refléter de façon néfaste sur l’esprit de la liberté du média ...

أكمل القراءة »

Questions about national council for media and convention between Lebanese and Syrian reporters

Antelias, January 27, 2004 1 – The position of the national council for media from “Bass Mat Watan” program (critical Lebanese program) reminds of its previous positions from other mass medias and its recommendations of closing and forbidding them. This threatening approach shall affect negatively the spirit of the media freedom in general and affect the economy of these medias. ...

أكمل القراءة »

Criticism against An-Nahar is political And the Constitution guarantees media and private freedoms

Antelias, January 13 th, 2004 The Union Catholique Internationale of the Presse – Lebanon declares being surprised by the political and media campaign led against An-Nahar concerning the information published by the daily newspaper about the air crash in Cotonou.. The UCIP also denounces the fact that Deputy Fares Saaid was forbidden from holding a conference in Tripoli. The UCIP ...

أكمل القراءة »

UCIPLIBAN: les médias vers une autocritique de ses positions

Antélias,  22 Décembre 2003 L'Union Catholique Internationale de la Presse – Liban (UCIP-Liban) estime que la couverture par les médias libanais de la mort de 15 travailleurs dans un incendie survenu dans une usine la semaine dernière n'a pas été suffisante relativement à l'ampleur de la catastrophe. L'UCIP appelle également à une reconsidération de la décision d'interdire les bulletins d'information ...

أكمل القراءة »

UCIP-Lebanon: the media Towards self-criticism of its positions

Antelias, December 22nd , 2003 The Union Catholique Internationale of the Presse – Lebanon (UCIP-Liban) considers that the death of 15 foreign workers in a fire that took place in a factory last week was not sufficiently covered by the Lebanese media considering the size of the catastrophe. The UCIP also calls for reconsideration of the decision aiming at forbidding ...

أكمل القراءة »